Bör vi återinföra värnplikt?

Frågan om återinförande av värnplikt debatteras och några Partier i debatten uttrycker att detta är en lösning.

Flera politiker kritiserar FM öppet för att politiskt beslutad förändring tar för lång tid och inte ger det resultat (?) man avsett. Eftersom det är Val år 2014 har debatten spetsats till.

Försvarsbeslut under 2000 talet
Baserades på grundsyn att kalla kriget var slut och stora delar av det politiska etablissemanget har bestämt att avspänning stod för handen ”för all överskådlig framtid” och att FM invasionsförsvar kunde skrotas. Jag vill påstå att beslutet då var rätt och togs med bred politisk enighet
-men att det har tillåtits gå för långt.

Att pendeln säkerhetspolitiskt nu svänger tillbaka
Mot ett mer spänt läge är man inte lika villiga att acceptera. Vad ryska intentioner är kan debatteras men otvivelaktigt så håller Ryssland med mycket hög hastighet på att återskapa och överträffa viss förmåga från 1980 tal ex. vad gäller landstigningsfartygs-tonnage och robotbaserad luftförsvar som inom kort täcker stora delar av Sverige, hela Finland och Baltikum.

Det har blivit en politisk sanning att Rysslands återtagande av militär förmåga sker från en ”mycket låg nivå” – det är sant! Problemet är att vår egna försvarsförmåga ligger på en i nära obefintlig och ännu lägre nivå!

FM har lämnat många politikers ”trygghetszon”
Idag deltar i internationella NATO ledda insatser är känt och Libyen insatsen visade med ROE att nä ”bomba” får Ni inte. Under veckan visade V och Mp öppet att man vid tillfälle gärna hugger FM anställda i ryggen – allt för ett bra debattinlägg. Det är av stor vikt att politiker visar soldater, sjömän officerare och civilanställda att man tar ansvar för den uppgift man gett dem. Man kan undra om det är med oro för personalförsörjningen V och Mp ställer sina frågor?

Man får känsla att krav på återinförande av värnplikt kommer upp för att man känner till det, nostalgiskt ser man tillbaka och man återvänder till sin egen trygghetszon i brist på beslutsförmåga. Att värnpliktiga inte kan användas i en internationell insats med möjlig stridssituation utan vidareutbildning av långa förberedelser ger politiker alibi att stillsamt men kraftigt ”gnällande” kan åse folkmord ute i världen.

Stridsteknisk förmåga ökar oavbrutet stridsavstånd
Ett försvar av landet mot tekniskt avancerade kryssningsmissiler och luftvärnsrobotar måste ske i princip redan på andra sidan Östersjön. Politikers uppgift är att styra landet och ansvara för dess välstånd på kort och lång sikt. Lät detta pretentiöst? Politikers ansvar bör rimligen då vara att besluta om att finansiera egen försvarsförmåga och avtal med andra länder #NATO ! att möta dessa hotbilder. Hur har man idag tänkt skydda varutransporter sjövägen?

Ett regemente i skogen i Småland blir snabbt hungrigt och fryser när elen är sönderbombad och matleveranser ställts in, gissningsvis skulle mobilnät eller radio fungera ibland så ”gubbarna” i skogen får höra hur kallt man har det där hemma.

Skulle ett återinförande av vpl lösa Sverige bristande försvarsförmåga?

De senaste åren före värnplikten avskaffande kallade ca 5.000 män in. I debatten skriver flera officerare att värnpliktigas effektivitet minskade efter 2-3 år. Tidvis tjänstgörande tappar också i förmåga men med värnplikt var man borta i flera år inte månader..
Jämförelser i debatten med Finland görs där man i Finland gått från att kalla endast 80% av en årskull mot tidigare 90%. I Sverige kallades ca 10% av årskullar de sista åren.

Detta riktar självklart frågan att det är djupt orättvist att några få skall tvingas i statlig obetald tjänst medan flertalet slipper.

Kritik som framförs är att FM idag endast kan ställa 40.000 man att försvara landet och jämförelser görs att tidigare kunde +800.000 ställas på krigsfot. Med de inkallelser vi sett senaste åren är frågan om det ens kunnat ställas 40 000 – 50 000 man för krigsfot om alla som genomfört vpl under ex. 10 år kallats. Försvarsförmågan av dessa ovana, icke samövade tvångsinkallade är efter 2-3 år klart tveksam.

– Vad behöver vi 100.000 eller fler man till i dagsläget?

– Vad skall våra #värnpliktiga göra eller utbildas och utrustas mot för uppgift?

 

Det försvarsvakuum som existerar idag i Östersjön trots 14 stridsvagnar mm på Gotland ökar otvivelaktigt hotbilden. Oavsett hur bra värnplikt i dess dåvarande form var så skulle ett relativt litet antal man kunna låsa stora delar av Östersjön från Gotland om de utrustades med robotluftvärn, närvarande stridsflyg och mobila sjömålsrobotar. Flottan som idag seglar utan luftskydd och skulle tvingas trycka i Sthlms eller annan skärgård så sjötransporter skulle bli svåra (Politiker läs på om Falklandskriget) stora förväntningar läggs på våra ubåtar frågan är om det finns tillräckligt många och hur vassa lyssnar plattformar kring omtalad gasledning direkt öst om Ön är?

I ett längre perspektiv om säkerhetspolitiska läget i omvärlden fortsätter att öka kan varianter av värnplikt återigen bli nödvändig – att unga arbetslösa tjejer & killar efter 3 månader kan förväntas genomföra #GMU om de i övrigt fyller kraven är väl inte orimligt för att fortsätta få a-kassa.

Problemet i vår #försvarsförmåga är att politiker försöker koka soppa på en spik . Det behövs inga fler omorganisationer och försvaret tål inga mer dyra nedläggningar det behöver helt enkelt avsättas mer pengar om försvarsförmåga skall kunna möta ökad förmåga i vårt närområde!

Chefsanalytikern