Är det bara jag som träffar (kloka) företrädare inom S och Mp som inser behovet @NATO men inte vet ”hur”, ”när”? pga retorik/historia ?

Är det bara jag som träffar (kloka) företrädare inom S och Mp som inser behovet @NATO men inte vet ”hur”, ”när”? pga retorik/historia ?